شرایط گارانتی آیفون

شرایط گارانتی آیفون

لایف سرویس پشتیبان دنیای دیجیتال.

دستگاه با مدل و مشخصات مندرج در کارت گارانتی، دارای ۱۸ ماه ضمانت لایف سرویس می باشد.
•     استفاده ، نگهداری و یا هرگونه کارکرد ناصحیح و خارج ساختن محصول از شکل عادی موجب ابطال گارانتی می شود
•    خرابی به دلیل استفاده از هرگونه وسایل جانبی غیر استاندارد تایید نشده از سوی شرکت که باعث سوء عملکرد دستگاه شود موجب ابطال گارانتی میشود
•     اقدام به سرویس ، تعمیر و یا هرگونه تغییر در محصول توسط افراد غیر مجاز خارج از مراکز مجاز شرکت لایف سرویس
•     مخدوش شدن یا دستکاری شماره سریال- IMEI - در کارت گارانتی یا در محصول موجب ابطال گارانتی خواهد شد
•     اطلاعات Apple ID، مشخصات آن و یا رمز ورود آن به عهده مشتری می باشد و حفاظت از اطلاعات یاد شده به عهده لایف سرویس نبوده و شامل گارانتی نمی باشد
•     گارانتی محصول تنها شامل خود محصول بوده و اقلام از قبیل باطری،شارژر، کابل،هندزفری و مواد مصرفی و غیره شامل آن نمی‌باشد.