گارانتی ویدئو پروژکتور

شرایط گارانتی ویدئو پروژکتور

لایف سرویس پشتیبان دنیای دیجیتال.

شرایط گارانتی ویدئو پروژکتور
•    مدت زمان شروع و پایان گارانتی دستگاه طبق تاریخ مندرج روی کارت گارانتی و سایت لایف سرویس است.
•    هرگونه آسیب فیزیکی، شکستگی، ضربه خوردگی، سوختگی ناشی از نوسانات برق، ریختن مایعات و حوادث طبیعی منجر به باطل شدن گارانتی دستگاه می گردد و در صورت امکان با هزینه انجام خواهد شد.
•    کلیه موارد نصب و راه اندازی به عهده مشتری می باشد .
•    باز شدگی بدنه دستگاه به هر دلیل توسط شخص ثالث و یا تعمیر و تغییر در مشخصات فنی دستگاه منجر به ابطال گارانتی دستگاه می شود.
•    هرگونه آسیب نرم افزاری و تغییر نرم افزار دستگاه ، آپدیت نرم افزاری و سخت افزاری توسط شخص ثالث و غیر از کارشناسان مرکز لایف سرویس منجر به ابطال گارانتی می شود.
•    گارانتی لامپ دستگاه یکسال از تاریخ شروع مندرج روی کارت گارانتی و یا ۱۰۰۰ ساعت کارکرد است.
•    لوازم مصرفی مانند کابل و آداپتور همراه دستگاه شامل گارانتی نمیباشد و با هزینه قابل تعویض است.