ریکاوری هارد

ریکاوری هارد و بازیابی اطلاعات

ریکاوری هارد و بازیابی اطلاعات یکی از مهمترین و حساس ترین خدماتی است که همه مصرف کنندگان و کاربران قطعات دیجیتال با آن روزی مواجه خواهند شد.

خدمات ریکاوری هارد با توجه به محتوای ذخیره شده در هارد دیسک ها و دستگاه های ذخیره اطلاعات ، یکی از حساس ترین خدماتی است که می بایست در انتخاب صحیح شرکتی که این خدمات را ارائه می دهد دقت کافی به عمل آورد.

امانت داری اطلاعات و حتی بهتر از آن عدم بررسی اطلاعات ریکاوری شده ( مگر در برخی موارد فقط به دلیل اطمینان از سلامت فایل های بازیابی شده ) یکی از مهمترین نکاتی است که کارشناسان لایف سرویس در هنگام ارائه این خدمات به آن معتقد هستند.

دیتا و اطلاعاتی که بر روی دیسک های ذخیره اطلاعات موجود می باشد می تواند از هر نوع و به هر میزانی باشد که پس از انجام خدمات ریکاوری هارد در مرکز بازیابی اطلاعات لایف سرویس ، فقط به مالک دستگاه معیوب تحویل میگردد.

شما هم حتما در مورد انتخاب شرکتی که این نوع خدمات را ارائه می دهند دقت کافی داشته باشید.