لایف سرویس با تلاش و کوشش مستمر پرسنل صدیق و معتقد ، موفق به کسب گواهینامه ISO9001 مدیریت کیفیت و ISO 10002 رسیدگی به شگایات مشتری و ISO 10004 رضایتمندی مشتریان از IMQ ایتالیا گردیده است.