مشاهده جزئیات

مشاهده جزئیات

مشاهده جزئیات

مشاهده جزئیات

Vivio PC UN65H-M039M

به راحتی میتوانید کامپیوتر خودرا جابجا کنید.

این سیستم با ابعاد و وزن بسیار کم بهترین گزینه برای افرادی است که فضای کافی برای سیستم خود نداشته و یا نیاز به جابجایی اطلاعات خود دارند. در واقع با اشغال کمترین فضا بیشترین کارایی را برای شما دارد.

مشاهده جزئیات

مشاهده جزئیات

مشاهده جزئیات