G11CB BH002D

مناسب برای کسانی که به بازی های حرفه ای علاقمند هستند. این محصول پردازشگر گرافیکی بسیار قوی و همچنین حافظه ی بالایی دارد بنابراین پشتیبان خوبی برای اطلاعات شما است. 

مشاهده جزئیات

G11CB BH001D

مناسب برای کسانی که به بازی های حرفه ای علاقمند هستند. این محصول پردازشگر گرافیکی بسیار قوی و همچنین حافظه ی بالایی دارد بنابراین پشتیبان خوبی برای اطلاعات شما است. 

مشاهده جزئیات