XJ-UT310WN

کاسیو با عرضه مدل XJ-UT310WN به بازار مشکلات خیلی از مصرف کنندگان که دچار کم بود فضا در کنفرانس ها خود هستند را برطرف کرده است زیرا با این دستگاه شما در فاصه ی 48 سانتی از پرده نمایش تصاویر را به اندازه 60 اینچی داشته و همچنین در فاصله 50 سانتی از پرده نمایش دارای تصاویر 100 اینچی خواهید بود.

مشاهده جزئیات