Sports

یک ورزشکار حرفه ای نیازمند به یک ساعت حرفه ای بوده تا برنامه های روزانه خود را با آن تنظیم کند به این معنا که به راحتی بتواند انواع امکانات لازم اعم از فشار سنج، دما سنج، قطب نما، نمایش تاریخ و زمان را داشته باشد علاوه بر این امکانات به علت نوع فعالیت ورزشکاران قاعدتا باید از استحکام و مقاومت بسیار بالایی برخوردار باشد.

مشاهده جزئیات