Databank

متفاوت ترن مدل از برند کاسیو

در این مدل شما علاوه بر یک ساعت بر روی مچ خود یک ماشین حساب دارید!

فرادی که روزانه محاسباتی را انجام میدهند میتوانند در کسری از ثانیه محاسبات خود را انجام دهند و همچنین از قابلیت های یک ساعت دیجیتالی بهرمند خواهند شد.

مشاهده جزئیات