لیست تعرفه خدمات لایف سرویس سال 1394
ردیفشرح خدماتاجرت ریال
1 تعویض LCD نوت بوک 200000
2 تعویض LCD و TOCH تبلت 200000
3 تعویض DVD-RW 100000
4 ارتقاء RAM نوت بوک 100000
5 تعویض HDD نوت بوک 100000
6 تعویض ویندوز و نرم افزار کاربردی 150000
7 نصب نرم افزار تخصصی 50000
8 نصب نرم افزار تبلت 100000
9 تعمیر مادربرد نوت بوک با هیتر 300000
10 کارشناسی و بازو بست نوت بوک 200000
11 تعویض باطری تبلت 100000
12 FIRMWARE تبلت 200000
13 تعویض قاب نوت بوک ( به ازای هر قاب ) 150000
14 تعویض قاب تبلت 50000
15 تعویض KEYBOARD نوت بوک 150000
16 تعمیر مادربرد تبلت با هیتر 200000
17 تعمیر مادربرد PC با هیتر 200000
18 تعمیر مادربرد نوت بوک با دستگاه BGA 500000
19 تعمیر نوت بوک با پروگرامر 500000
20 تعمیر مادربرد PC با پروگرامر 300000
21 تعویض سوکت شارژ تبلت 200000
22 تعویض سوکت سیم کارت تبلت 300000
23 تعمیر هارد با MRT 300000-1000000
24 بازیابی اطلاعات هارد با دستگاه MRT اعلام قیمت پس از بازیابی اطلاعات
25 کارشناسی و باز و بست تبلت 200000
26 آپدیت نرم افزاری BIOS 100000
27 نصب آنتی ویروس و ویروس کشی 150000
28 تعویض CHIPSET 300000
29 برداشتن پسورد 100000
30 تعمیر آداپتور نوت بوک 150000
31 نصب بازی از روی CD یا DVD 100000
32 نصب نرم افزار تجهیزات جانبی 100000
33 دریافت درایور دستگاه از روی اینترنت رایگان
34 نصب و راه اندازی رایانه در محل مشتری 100000 + هزینه ایاب و ذهاب
35 تعمیر یا تعویض برد هارد دیسک 100000
36 تعمیر ODD و DVD-RW 100000
37 تعویض مادربرد نوت بوک 250000
38 DATA BACKUP 200000
39 تعویض مادربرد تبلت 200000
40 برداشتن پسورد ویندوز 100000
41 برداشتن پسورد بایوس نوت بوک 500000
لیست تعرفه خدمات لایف سرویس سال 1395
ردیفشرح خدماتاجرت ریال
1 تعویض LCD نوت بوک 200000
2 تعویض LCD & TOUCH تبلت 200000
3 تعویض DVD-RW 100000
4 ارتقاء RAM نوت بوک 100000
5 تعویض HDD نوت بوک 100000
6 نصب نرم افزار تخصصی 50000
7 نصب نرم افزار تبلت 100000
8 تعمیر مادربرد نوت بوک با هیتر 300000
9 کارشناسی و بازو بست نوت بوک 200000
10 تعویض باطری تبلت 100000
11 FIRMWARE تبلت 200000
12 تعویض قاب نوت بوک ( به ازای هر قاب ) 150000
13 تعویض قاب تبلت 50000
14 تعویض KEYBOARD نوت بوک 150000
15 تعمیر مادربرد تبلت با هیتر 200000
16 تعمیر مادربرد PC با هیتر 200000
17 تعمیر مادربرد نوت بوک با دستگاه BGA 500000
18 تعمیر نوت بوک با پروگرامر 500000
19 تعمیر مادربرد PC با پروگرامر 300000
20 تعویض سوکت شارژ تبلت 200000
21 تعویض سوکت سیم کارت تبلت 300000
22 تعمیر هارد با MRT 300000-1000000
23 بازیابی اطلاعات هارد با دستگاه MRT اعلام قیمت پس از بازیابی اطلاعات
24 کارشناسی و باز و بست تبلت 200000
25 آپدیت نرم افزاری BIOS 100000
26 نصب آنتی ویروس و ویروس کشی 150000
27 تعویض CHIPSET 300000
28 برداشتن پسورد تبلت 100000
29 تعمیر آداپتور نوت بوک 150000
30 نصب ویندوز و نرم افزار کاربردی 150000
لیست تعرفه خدمات لایف سرویس سال 1395
ردیفشرح خدماتاجرت ریال
1 تعویض LCD نوت بوک 240000
2 تعویض LCD & TOUCH تبلت 240000
3 تعویض DVD-RW 120000
4 ارتقاء RAM نوت بوک 120000
5 تعویض HDD نوت بوک 120000
6 نصب نرم افزار تخصصی 51000
7 نصب نرم افزار تبلت 120000
8 تعمیر مادربرد نوت بوک با هیتر 360000
9 کارشناسی و بازو بست نوت بوک 240000
10 تعویض باطری تبلت 120000
11 FIRMWARE تبلت 240000
12 تعویض قاب نوت بوک ( به ازای هر قاب ) 180000
13 تعویض قاب تبلت 51000
14 تعویض KEYBOARD نوت بوک 180000
15 تعمیر مادربرد تبلت با هیتر 240000
16 تعمیر مادربرد PC با هیتر 240000
17 تعمیر مادربرد نوت بوک با دستگاه BGA 510000
18 تعمیر نوت بوک با پروگرامر 510000
19 تعمیر مادربرد PC با پروگرامر 360000
20 تعویض سوکت شارژ تبلت 240000
21 تعویض سوکت سیم کارت تبلت 360000
22 تعمیر هارد با MRT 360000-1200000
23 بازیابی اطلاعات هارد با دستگاه MRT اعلام قیمت پس از بازیابی اطلاعات
24 کارشناسی و باز و بست تبلت 240000
25 آپدیت نرم افزاری BIOS 120000
26 نصب آنتی ویروس و ویروس کشی 180000
27 تعویض CHIPSET 360000
28 برداشتن پسورد تبلت 120000
29 تعمیر آداپتور نوت بوک 180000
30 نصب ویندوز و نرم افزار کاربردی 180000