گواهی نامه ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان
برگزیده ششمین جشنواره ملی تجیلیل از کارآفرینان برتر
برگزیده هفتمین جشنواره قهرمانان صنعت
برگزیده هشتمین جشنواره قهرمانان صنعت
برگزیده نهمین جشنواره قهرمانان صنعت
برگزیده دهمین جشنواره قهرمانان صنعت
برگزیده همایش مدیریت به سبک برایان تریسی
برگزیده جشنواره ستاره های فناوری ایران
برگزیده دومین همایش برترین ها انفورماتیک و IT
برگزیده سومین مجمع جهانی تبلیغات
برگزیده اولین اجلاس جهانی بانکداری
برگزیده چهارمین مجمع جهانی مدیریت